Gründerlinje

Denne linje er et tilbud designet til elever som vet at de ønsker å jobbe med entreprenørskapsfag og utvikling av konsepter og ideer. Samtidig vil elever på denne linjen få starte på et programfag allerede i Vg1, noe som for mange er svært motiverende. Samtidig vil du på denne måten ligge foran i løypa, da du dermed vil ha et fag mindre i Vg3 og bedre tid til de andre fagene. Sist i denne artikkel finner du ut hvordan du søker deg inn på denne linjen.

Programfaget som blir tilbudt på denne linjen i Vg1 er "Teaterensemble". Her vil du jobbe med å utvikle deg kreativt og trene på å stå frem og delta i både kollektive og individuelle prosesser. Du vil i dette faget trene på å bli mer sikker på seg selv og sine egne grenser og finne ut hvordan man kommuniserer på en bra måte med en målgruppe for å komme igjennom med budskapet sitt. Dette er kompetanse du vil få glede av i alle andre fag på videregående og siden på høyere utdanning. 

I Vg2 vil elevene på denne linjen få programfagene "Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1", "Markedsføring og ledelse" og "Økonomistyring". Dette året vil dere jobbe med ungdomsbedrift og altså utvikle et forretningskonsept og drive virksomheten. I tillegg skal du velge enten matematikk S eller P.

I Vg3 fortsetter dere med "Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2" og "Markedsføring og ledelse 2". Normalt ville du i Vg3 ha tre programfag, men da du allerede har hatt et programfag i Vg1 har du altså ett fag mindre. Det betyr fem timer per uke som du kan bruke på utvikling av nye ideer, jobbe videre med et konsept du allerede har jobbet med tidligere eller du kan bruke mer tid på de andre fagene du har i Vg3.

I løpet av de tre årene på denne linjen skal alle elevene i praksis i en eller flere relevante bedrifter. Dette organiseres etter hvilke interesser dere har og hvilket Change Maker prosjekt dere for øvrig velger å jobbe med.

Interessert? Du søker på studiespesialiserende utdanningsprogram på Vika vgs. Når du har fått plass på skolen vil du motta brev i begynnelsen av august som forklarer hvordan du søker plass på Gründerlinjen. Er det flere søkere enn plasser tildeles plass etter karakterpoeng fra ungdomsskolen. 

På åpen dag 27. januar kunne du høre Silje Bretvik Gundersen fra Ungt Entreprenørskap fortelle om hvordan det var å gå på en tilsvarende linje og hvorfor hun anbefaler det. Du kan også se filmen her.