Hovedseksjon

Foresattmøte torsdag 8.september

Inngang til auditoriet

VG1: Informasjon om skolen, hvordan vi jobber, kontaktlærerne til klassen og skolens ledelse. I møte vil dere få informasjon fra ledelsen, informasjon om fagvalg, informasjon fra bydelen og muligheten til å stille spørsmål til rådgiver og ledere i etterkant.

18:00 til 18:45 i auditoriet og 18:55 - 20:00 i klasserom.

1STA

Rom 202

1STB

Rom 315

1STC

Rom 210

1STD

Rom 310

1STE

Rom 215

 

VG2: Informasjon om kommende skoleår, fravær og eksamen

18:00 til 18:45 i klasserom og 18:55 - 20:00 i auditorium.

2STA

Rom 307

2STB

Rom 402

2STC

Rom 407

2STD

Rom 410

2STE

Rom 302

2STG

Rom 415