Koronavaksine - drop-in for alle

Koronavaksine

Det er fortsatt en del elever og innbyggere for øvrig som ikke har fått vaksine av ulike grunner. Bydel Frogner informerer om følgende vedrørende koronavaksine;

  • Drop-in for alle, uavhengig av bydel.
  • Drop-in for både vaksinedose 1 og dose 2 (dose 2 kun for de som oppfyller kriterier for dose 2)
  • Både elever og deres foresatte er velkomne
  • Sted: Drammensveien 60.
  • Tid: mandag-fredag, 09.00-21.00.
  • Ved spørsmål vennligst kontakt frogner.koronavaksine@bfr.oslo.kommune.no