Hovedseksjon

ENTE3R UiO - leksehjelp i realfag

ENT3R UiO har et flott tilbud som elever i videregående skole kan benytte seg av! Det er et gratis leksehjelptilbud i realfag og matematikk, der man får hjelp og veiledning av dyktige mentorer, som er realfagsstudenter v ed universitetet i Oslo. På Vika kommer vi til å følge med på dette og hjelpe våre elever til å nyttiggjøre seg dette og flere andre gode tilbud for å styrke læringsarbeidet. Les mer om dette tilbudet her.