Hovedseksjon

Rådgivere

a

Skolens rådgiver er Stian André Hansen og Guro Mattland Båtevik. 

Rådgiverne bistår med spørsmål tilknyttet skolebytter, tilbyr sosialpedagogisk veiledning og karriereveiledning. 

Den sosialpedagogiske delen innebærer hjelp til elever som måtte ha personlige og sosiale vansker av betydning for skolearbeidet. Rådgiver samarbeider tett med foresatte, lærerne, skolehelsetjenesten og andre instanser etter behov.

I karriereveiledningen jobbes det med å styrke elevenes karrierekompetanse gjennom å koordinere skolens karrierelæringsaktiviteter. Karrierelæringsaktivitetene består blant annet av seks årlige karrierelæringsøkter i klassens time, prøveundervisning i fag i forbindelse med fagvalg, besøk fra ulike utdanningsinstitusjoner på skolen, besøk på utdanningsmesser og åpen dag på universiteter/høgskoler, samt at skolen har et økende fokus på karrierelæringsperspektiver i de enkelte fag.


Kontaktinformasjon

E-post: stian.hansen@osloskolen.no

Tlf. 45722883

E-post:guro.batevik@osloskolen.no

Tlf. 45722861