Hovedseksjon

Lærere

Ansatte
Fagkonsulent - Skaperverksted Albert Neziri
Tlf: 98696691
Tlf: 98696691
Lærer i historie og norsk Andreas Mathisen
Tlf: 93204672
Tlf: 93204672
Lærer i historie og filosofi, og spansk Andreas William Lopez Navarro
Tlf: 92837315
Tlf: 92837315
Lærer i medie- og informasjonskunnskap og spansk Cesar Alberto Mondragon Clavijo
Tlf: 45722814
Tlf: 45722814
Lærer i friluftsliv og historie Eirik Gripp Bay
Tlf: 99574018
Tlf: 99574018
Lærer i kroppsøving, spansk og psykologi. Emma Jensen Rodahl
Tlf: 99354589
Tlf: 99354589
Lærer i fransk og norsk Emma Therese Hansen
Tlf: 95878732
Tlf: 95878732
Lærer i naturfag, matematikk og kjemi Geir Andreas Slotten
Tlf: 91891534
Tlf: 91891534
Lærer i fysikk og matematikk Guro Fauskrud Vike
Tlf: 45722827
Tlf: 45722827
Lærer i kroppsøving og friluftsliv Guro Mattland Båtevik
Tlf: 45722861
Tlf: 45722861
Lærer i engelsk, norsk og sosiologi Hanne Gabrielsen Eide
Tlf: 45661476
Tlf: 45661476
Lærer i norsk, historie og tysk Hannes Draude
Tlf: 45722868
Tlf: 45722868
Lærer i engelsk, entreprenørskap og markedsføring Hege Astrup Sannum
Tlf: 45722870
Tlf: 45722870
Lærer i biologi, geografi og naturfag Ingvild Vadla Sørensen
Tlf: 48102702
Tlf: 48102702
Lærer i historie, rettslære og samfunnskunnskap Jørgen Aas
Tlf: 45650280
Tlf: 45650280
Lærer i norsk og naturfag Lasse Magnus Vesta
Tlf: 94014092
Tlf: 94014092
Lærer i entreprenørskap, markedsføring og økonomi Liv Raaum
Tlf: 93480913
Tlf: 93480913
Lærer i norsk og samfunnskunnskap Ove Opstad
Tlf: 47791608
Tlf: 47791608
Lærer i geografi og økonomi Rolf Bjørnar Jemne
Tlf: 45722879
Tlf: 45722879
Lærer i matematikk Rune Skogvoll
Tlf: 93843175
Tlf: 93843175
Lærer i engelsk og psykologi Sissel Kristine Granholt
Tlf: 98689680
Tlf: 98689680
Rådgiver og lærer i kroppsøving Stian Andre Hansen
Tlf: 45722883
Tlf: 45722883
Lærer i naturfag og informasjonsteknologi Thomas Drevon
Tlf: 93606449
Tlf: 93606449
Lærer i engelsk og sosiologi Tone Rose Gjøvik Todalshaug
Tlf: 45722887
Tlf: 45722887
Lærer i norsk, samfunnskunnskap og spansk Victoria Emilie Støtvig Aanonsen
Tlf: 45211478
Tlf: 45211478