Hovedseksjon

Lærere

Ansatte
Lærer i historie og norsk Andreas Mathisen
Tlf: 93204672
Tlf: 93204672
Lærer i historie og filosofi, og spansk Andreas William Lopez Navarro
Tlf: 92837315
Tlf: 92837315
Lærer i medie- og informasjonskunnskap og spansk Cesar Alberto Mondragon Clavijo
Tlf: 45722814
Tlf: 45722814
Lærer i matematikk Christina Dønvold Sjøborg
Lærer i friluftsliv og historie Eirik Gripp Bay
Tlf: 99574018
Tlf: 99574018
Lærer i kroppsøving, spansk og psykologi. Emma Jensen Rodahl
Lærer i fransk og norsk Emma Therese Hansen
Lærer i naturfag, matematikk og kjemi Geir Andreas Slotten
Tlf: 91891534
Tlf: 91891534
Lærer i fysikk og matematikk Guro Fauskrud Vike
Tlf: 45722827
Tlf: 45722827
Lærer i kroppsøving og friluftsliv Guro Mattland Båtevik
Tlf: 45722861
Tlf: 45722861
Lærer i engelsk, norsk og sosiologi Hanne Gabrielsen Eide
Tlf: 45722846
Tlf: 45722846
Lærer i norsk, historie og tysk Hannes Draude
Tlf: 45722868
Tlf: 45722868
Lærer i engelsk, entreprenørskap og markedsføring Hege Astrup Sannum
Tlf: 45722870
Tlf: 45722870
Lærer i biologi, geografi og naturfag Ingvild Vadla Sørensen
Tlf: 48102702
Tlf: 48102702
Lærer i historie, rettslære og samfunnskunnskap Jørgen Aas
Lærer i norsk og naturfag Lasse Magnus Vesta
Lærer i entreprenørskap, markedsføring og økonomi Liv Raaum
Lærer i norsk og samfunnskunnskap Ove Opstad
Lærer i geografi og økonomi Rolf Bjørnar Jemne
Tlf: 45722879
Tlf: 45722879
Lærer i matematikk Rune Skogvoll
Tlf: 93843175
Tlf: 93843175
Lærer i engelsk og psykologi Sissel Kristine Granholt
Rådgiver og lærer i kroppsøving Stian Andre Hansen
Tlf: 45722883
Tlf: 45722883
Lærer i naturfag og informasjonsteknologi Thomas Drevon
Tlf: 93606449
Tlf: 93606449
Lærer i engelsk og sosiologi Tone Rose Gjøvik Todalshaug
Tlf: 45722887
Tlf: 45722887
Lærer i norsk, samfunnskunnskap og spansk Victoria Emilie Støtvig Aanonsen