Hovedseksjon

Forsering i entreprenørskap

Om det bor en gründer i deg, går du rundt med en spennende idé og lurer påhvordan du skal realisere den? Vil du kunne utforske spennende prosjekter ogproblemstillinger eller finne løsningen på morgendagens utfordringer? Eller vil dubare ha en litt annerledes tid på videregående? Da passer faget Entreprenørskapog bedriftsutvikling for deg!

Sosialt entreprenørskap er kjernen av det å være elev på Vika! Men for deg som
går rundt med en gründerspire i magen, og ønsker å gå sammen med elever
som deler de samme ambisjonene. I faget vil du lære å løse problemstillinger og
kanskje utvikle en god idé til nytte for både deg selv og andre. Kanskje du
allerede har ett prosjekt i deg, eller du vil bli inspirert i samarbeid med andre?
Entreprenørskap og bedriftsutvikling en del av det studiespesialiserende
utdanningsprogrammet, som elever oftest velger fra Vg2.

Alle som velger faget vil gå i samme klasse og allerede i løpet av Vg1 vil dere få muligheten for å jobbe med ungdomsbedrift. Mange elever finner det svært motiverende og
lærerikt. Det betyr også at du vil ligge i forkant på programfag, slik at du skal ha
et fag mindre i Vg3. Det vil gi deg tid til å jobbe mer med andre fag, som er
avsluttende i Vg3.

Skolen forbeholder seg retten til å ikke tilby faget, dersom vi har nok søkere til
en gruppe. Det betyr at minst 20 elever fra Vg1 skal ønske seg dette faget for at
det opprettes. Du kan ikke forsere Engelsk 1 eller Matematikk R1/S1 samtidig
som du forserer Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1 da du kun kan forsere ett
fag.


Ved stor søking til faget vil plass i gruppen basere seg på grunnskolepoeng.