Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Vika består av helsesykepleier og psykolog. Sammen jobber vi for å fremme elevens helse, trivsel og læring.  

Du kan komme til helsesykepleier med alt som angår din fysiske, psykiske eller seksuelle helse. Ingen problemer er for små. Skolepsykolog kobles på ved behov og kan tilby støttesamtaler på skolen. Hun kan også henvise til spesialisthelsetjenesten der dette er aktuelt.   

Vi samarbeider også med andre instanser i bydelen og kan koble på ressurser som ruskonsulent, ungdomslos og familieveileder ved behov.  
B
esøk hos skolehelsetjenesten er gratis, og gir gyldig fravær.

Helsesykepleier Marte B. Lien
Tilgjengelig mandag-torsdag
Tlf: 940 26 408
marte.lien@bfr.oslo.kommune.no
Send SMS for time eller k
om på drop-in når ledig

Psykolog Inger-Johanne Borch Rove
Er på Vika hver onsdag
Kontakt skjer fortrinnsvis gjennom helsesykepleier

Slik kontakter du skolehelsetjenesten

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

  • Logg deg inn på helsenorge.no
  • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
  • Klikk på helsekontakter
  • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
  • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten