Hovedseksjon

Fag på Vg3

Realfag:

 • Biologi 2
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Informasjonsteknologi 2
 • Matematikk R2
 • Matematikk S2

Språk, samfunnsfag, økonomi:

 • Engelsk 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Politikk og menneskerettigheter 
 • Medie og informasjonskunnskap 2
 • Psykologi 2
 • Rettslære 2
 • Økonomi og ledelse
 • Fremmedspråk (inklusiv byomfattende tilbud)