Hovedseksjon

Datoer og frister for standpunkt og klager

Publisering av eksamenskarakter

Skriftlige eksamenskarakter blir publisert 21. Juni klokken 10:00 i Visma InSchool for alle trinn.

Muntlige eksamenskarakter vil bli publisert på eksamensdagen.

 

Publisering av terminkarakter.

I fag som ikke har standpunktkarakter blir karakter publisert 20. Juni i Visma InSchool. Det er ikke mulig å klage på terminkarakterer.

 

Publisering av orden og atferd

Orden og atferds karakter blir publisert 21. Juni. Det er standpunktkarakter kun for Vg3. Det er ikke mulig å klage på orden og atferd i Vg1 og Vg2.

 

Hurtigklagefrist for Vg3 er 48 timer fra standpunkt publiseres

Fristen for hurtigklage på standpunkter 5. Juni klokken 10:00

Du må levere klagen skriftlig med signatur se under for prosess.

Hurtigklagefrist for skriftlig eksamen er 26. Juni for alle fag.

Du må kontakte studieleder for klage på skriftlig eksamen.

Klager levert etter denne fristen, blir ikke behandlet.

Ved medhold og endring av karakter vil du få et nytt vitnemål og må selv laste dette opp i portalen. Du må levere ditt gamle vitnemål tilbake til skolen for destruering før du kan motta et nytt førstegangsvitnemål.

 

Ordinær klagefrist er innen 10 dager.

Fristen for å levere klage på standpunktkarakter for Vg2 og Vg3 er 13. Juni 10:00

Fristen for å levere klage på standpunktkarakter for Vg1 er 23. Juni 10:00

Du må levere klagen skriftlig med signatur.

Klager levert etter denne fristen, blir ikke behandlet.

Du vil få svar på klagen i september/oktober.

Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

 

Klageprosedyre for alle elever

Dersom du klager på standpunktkarakteren din, må klagen begrunnes. Vi anbefaler at du tar kontakt med studieleder dersom du vurderer å klage.

 

Klagen din bør inneholde følgende:

  • Hvilket fag gjelder klagen, navn på faglærer og karakteren din til termin 1 i faget.
  • Redegjørelse for grunnlaget for klagen, sett i lys av kompetansemålene og «om faget»
  • Redegjørelse for hvordan du har fått vise kompetansen din og på hvilke måter du har latt deg vurdere.
  • Standpunktkarakter skal være basert på alt du har av kompetanse, har du ha hatt mulighet til å ha vist på flere og varierte måter?
  • Har du vist kompetanse vist underveis i timene som er blitt en del av vurderingen?
  • Redegjørelse for fagsamtaler med lærer og hvordan du har blitt holdt orientert om din faglige utvikling

 

Du kan ikke klage på skjønnsmessig vurdering. Klagenemda tar ikke hensyn til, og vurderer ikke eventuelle oppgaver eller faglige prestasjoner som er gjennomført. Eksamensresultater tas ikke med i vurdering av standpunktklager.

Du må sende klagen til administrasjonen, adressert til rektor, og du må huske å oppgi fullt navn og adresse og klasse. Klagen MÅ være underskrevet med blå eller svart penn av deg som klager. Klager på e-post uten signatur vil bli avvist.

 

Klagen gis deretter til faglærer som skriver sitt svar, og så sendes klagen til klagenemd.

Svar på klagen kommer etter sommerferien.

 

Klagenemd kan kun vurdere om retningslinjene for fastsetting av karakter er fulgt, ikke om en karakter er "riktig" eller ikke.

Om du får medhold i klagen betyr dette at vurderingen blir gjort om igjen av faglærer sammen med rektor. Dette betyr at og du kan gå opp, gå ned i karakter (merk deg særlig dette punktet) eller bli stående på samme karakter.

 

Klage på karakter i skriftlig eksamen

Det er 10 dagers klagefrist fra 21.6 til 1. juli kl. 10.00

Hurtigklagefrist skriftlig eksamen er 26. Juni. Du må klage innen denne datoen for å rekke å få med endret karakter innen opptaket til høyere utdanning.

Klage på skriftlig eksamen trenger ingen begrunnelse

Dersom du vurderer å klage bør du ta kontakt med studieleder raskt for veiledning, i løpet av siste skoledag. Ny sensor vil lese oppgaven og fatte ny vurdering. Du kan gå opp, gå ned i karakter (merk deg særlig dette punktet) eller bli stående på samme karakter. Det er ikke klagerett på ny vurdering.

 

Klage på muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen kan man kun klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen som kan ha hatt betydning for resultatet. Vi anbefaler å snakke med studieleder dersom du vurderer å klage på gjennomføringen. Klagefrist for muntlig eksamen er 10 dager.

 

Les hvordan du kan klage på standpunktkarakter (Oslo kommune) 

Les hvordan du kan klage på eksamenskarakter (Oslo kommune)