Hovedseksjon

Fag på Vg2

Det blir ekstra spennende i Vg2 der du får større innflytelse på fagfelt du ønsker å fordype deg i. I Vg2 skal du velge tre programfag i tillegg til matematikk. Dersom du velger matematikk S eller R har du totalt fire programfag i Vg2. To av disse programfagene må være fra samme programområde, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg må du velge et valgfritt programfag, som kan være fra en annet programområde. 

På Vika planlegger vi å tilbyde følgende fag:

Realfag:

 • Biologi 1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Informasjonsteknologi 1
 • Matematikk R1
 • Matematikk S1

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Engelsk 1
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Økonomistyring
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Historie og filosofi 1
 • Medie og informasjonskunnskap 1
 • Fremmedspråk (inklusiv byomfattende tilbud)

Annet programområde:

 • Friluftsliv

Tilbudet om fag er med forbehold om at der er nok søkere til et fag. Samtidig vil elevene på skolen få mulighet for å ønske seg eventuelt andre fag. Dersom interessen blant elevene for et annet fag viser seg å være stor vil skolen vurdere å tilbyde faget.