Elevrådet

Vika videregående skole vil legge til rette for elevdemokrati og reell medvirkning i skolehverdagen for skolens elever. Det betyr at du som elev kan få din stemme hørt og bidra til at skolen utvikler seg i tråd med elevenes behov både faglig og sosialt. 

Opplæringsloven § 11-6 slår fast at skolen må ha et elevråd med minst et medlem for hver tjuende elev og det skal velges ved skriftlig valg. I loven står det at elevrådet "skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane".

Som elev ved Vika videregående skole satser vi på et varmt, inkluderende og motiverende miljø, der du som elev kan være med å påvirke din hverdag og delta i planleggingen av sosiale og faglige aktiviteter til glede for alle skolens elever. 

Elevrådsrepresentanter

1STA - representanter

Peter Smestad
Joachim Hestdal Søreng

1STA - vara

Selma Elise Arnesen Pirker
Håkon Hove-Indrebø

1STB - representanter

Manuela Stensland Ørnhøi
Karen Sofie Fåne

1STB - vara

Abeyjit Singh Randhawa
Lukas Volle Lingjerde

1STC - representanter

Sunniva Aadland Høen
Tuva Salvesen Marcussen

1STC - vara

Samia Rognes Fayad
William Jordi Lyngstad Mortensen

1STD - representanter

Ine Louise Asper
Felicia Nova Franck

1STD - vara

Salwa Abdellaoui
Bernard Hansen Tofteng

1STE - representanter

Mathilde Holten Henriksen
Ida Konow Sneve

1STE - vara

Mads Mølsæter
Aksel Nøra

1GR - representanter

Mathias Strand Fredriksen
Carl Christian Sandøy Gomnæs

1GR - vara

Sunniva Øhrbom Fretheim
Ahmed Khaled al Abodi