Hovedseksjon

Hvem er Vika-eleven?

Elevrådet høsten 2021

Kritisk tenkning, kreativitet, samhandling, kommunikasjon og medborgerskap skal hjelpe oss alle til å finne gode løsninger på komplekse problemer allerede fra i dag. Morgendagen byr på nye muligheter og utfordringer vi enda ikke kjenner omfanget av. Vår verdensoppfatning og liv forstyrres hver dag av både kriser og nye oppfinnelser som tvinger frem et behov for å tenke nytt. På Vika vil vi stimulere kreativiteten og trene på å omsette ideer til praksis – fremtiden kaller på handling, og handling krever dybdekunnskap og kompetanse. Derfor vil elevene på Vika fremfor alt trenes på å utvikle smidige tankesett, der vi ser muligheter i å prøve og feile.

Som elev på Vika videregående skole skal du utvikle viktige kompetanser og ferdigheter du har behov for nå og i fremtiden. For å møte utfordringene i det 21. århundrede med styrke og kompetanse vil du trene på å bli en såkalt "Change Maker". Du vil lære at du er en viktig aktør i både ditt eget og andres liv samtidig som du trener på ferdigheter du får behov for på høyere studier etter videregående. Opplæringen i alle fag vil derfor tilretteleggs slik at alle elever får trene på å bli:

  • Kritiske tenkere – analyserer og ser flere sider av en sak
  • Kreative og innovative – ser nye muligheter og tenker utradisjonelt
  • Empatiske medmennesker – er i stand til å sette seg i andres sted
  • Handlekraftige – er i stand til å omsette ideer til praksis
  • Samarbeidende og samskapende – inngår aktivt i samarbeid og bidrar til fellesskapets beste
  • Tolerante – respekterer andre som de er og ser verdien i forskjellighet
  • Utholdende – fortsetter å jobbe selv om det blir vanskelig
  • Leder i eget liv – tar gode og selvstendige valg og står for disse
  • Kunnskapsrik på egen læring – vet hvordan du lærer best