Hovedseksjon

Vika som arbeidsplass

Vika vgs har et flott lag av ansatte og et super arbeidsmiljø. Det kommende skoleåret har vi behov for enda flere gode krefter, da vi øker elevtallet og utvider med Vg2. 

Vi jobber hardt for å sikre elevene nødvendige ferdigheter for å klare seg bra som deltakere i demokratiet og bidragsytere i å løse verdens komplekse problemstillinger. Elevene våre skal i løpet av videregående fylle verktøykassen sin med nødvendige ferdigheter, kunnskap og kompetanse til å møte virkeligheten og de skal være godt rustet til høyere utdanning. 

Vi trenger derfor ansatte som ønsker å være med på utviklingen av denne skolen. Vi setter elevene i sentrum; de skal være aktive og medvirkende i sin egen læringsprosess. På Vika videregående skal vi legge til rette for åpne tankesett og i høy grad møte utfordringer med nysgjerrighet og glede. Alle ansatte på skolen liker å utfordre seg selv og lære både sammen i fellesskapet og hver for seg. Det er en forventning at alle ansatte har høy digital kompetanse. 

Vika videregående skal være et godt sted å være og lære for både elever og ansatte. Ønsker du å bidra til et godt læringsmiljø, der alle elever utfordres på å være en del av en større helthet og samtidig kan være trygge på at det er plass til alle på skolen vår? Ønsker du også å bidra til et arbeidsmiljø der du opplever tilhørighet, glede, utfordring og mestring?

Vi har utlyst flere stillinger innen ulike fag og håper du vil søke, hvis du tenker vi er et godt match. Ta kontakt, hvis du lurer på noe.