Hovedseksjon

Vår visjon og profil

Vika vgs.
 

Vika videregående skole sin visjon

Vika - morgendagens Change Makers. Med innovasjon og samarbeid løser vi fremtidens utfordringer. Nytenkende, samhandlende, relevant. 

Vika videregående skole er en fremtidsrettet og helt ny skole som ligger sentralt plassert i Oslo. Fordi skolen ligger midt i sentrum, er det veldig enkelt å komme seg til skolen. Plasseringen gjør det også mulig å bruke byens mange ressurser i opplæringen. Bygningen er en flott og ærverdig ramme om både tradisjoner og nytenkning.

Utforskende og elevaktive læringsformer

På Vika videregående skole ønsker vi å utvikle elevenes kunnskap og ferdigheter med et klart blikk mot fremtiden. Samfunnsinnovasjon blir et nøkkelbegrep. Vi tar utgangspunkt i hva forskning sier om god skole.

Gjennom utforskende og elevaktive læringsformer skal du få god kunnskap og kompetanse i fagene dine. Du skal lære å bruke denne kunnskapen i praksis på tvers av fag. Lærerne våre er opptatt at dybdelæring og det faglige innholdet skal settes inn i en relevant og aktuell sammenheng.

Vi ønsker å bryte ned veggene til samfunnet. Derfor blir eksperter fra organisasjoner, næringsliv og høyere utdanning en viktig del av undervisningen.

Aktive endringsagenter

Alle elever på Vika videregående skole vil bli Change Makers; aktive endringsagenter som jobber for bærekraftige, innovative og demokratiske løsninger på forskjellige samfunnsmessige problemstillinger.

Som elev her vil du lære at du er en viktig ressurs for utviklingen av samfunnet. Vika videregående skole bygger undervisningen på kreativitet, empati og samhandling. Vi mener at denne tilnærmingen til læring vil hjelpe elevene til å bli best mulig forberedte til høyere utdanning.

Spesielt for Vika vgs. er at du i løpet av de tre årene på skolen skal utvikle ditt eget "Change Maker-prosjekt". Her får du muligheten til å velge en problemstilling som du ønsker å fordype deg i og forske på.

Prosjektet vil være en del av vurderingsgrunnlaget i Vg3. Dette arbeidet skal gi deg som elev mulighet til å gå i dybden på et selvvalgt tema, skape motivasjon og forske på egen læringsprosess. På våren i Vg3 vil en komité velge ut prosjekter som har utmerket seg spesielt i henhold til en rekke kriterier og disse vil bli belønnet med en pris. Progresjonen i prosjektet vil gå fra individfokus på seg selv som endringsagent til å innta et globalt perspektiv.

Satser på læringsteknologi

På Vika videregående skole skal det satses på læringsteknologi og her finnes alle læringsressursene på nett. Alle elever skal jobbe aktivt med Office 365 som legger til rette for dybdelæring og samhandling med andre – og vi tror dette motiverer elevene. Vi vil benytte oss av apper, video, podcast, samskrivingsverktøy, digitale simuleringer og spill, og ekspertene kan besøke klasserommene våre uansett hvor i verden de befinner seg.

Elevene i sentrum

Elevene er i sentrum for læringen. Du tas med i prosessene rundt valg av innhold, prosjekter og vurderingssituasjoner. Vurdering er en viktig del av læringsprosessen og hvis vi gjør det riktig vil det ha en positiv effekt på læringsutbyttet. På Vika vgs. er læringsprosessen viktigst. Du får dine første karakterer ved terminslutt første året, men underveis vil du få jevnlige tilbakemeldinger i alle fag. Dessuten må du selv jobbe aktivt med vurdering av deg selv og andre.

Elevråd og ulike elevlag

Som elev på Vika videregående skole vil du få muligheten til å medvirke og delta aktivt i elevrådet og ulike elevlag. Dette styrker elevmiljøet på skolen og er en flott og hyggelig arena for å bli kjent med andre elever. Det legges til rette for aktiviteter på tvers av klasser og trinn, både i friminutter og etter skoletid.

Aktivitetene vil være styrt av elevenes interesser, og kan for eksempel være spill, film og sjakk, i tillegg vil du selvfølgelig kunne jobbe med sitt Change Maker-prosjekt. Vi har også ambisjoner om en solid kultur for revy som bygger miljø og involverer flest mulig elever på skolen.