Hovedseksjon

Vår visjon og profil

Vika vgs.
 

Vika videregående skole sin visjon

Vika - morgendagens Change Makers. Med innovasjon og samarbeid løser vi fremtidens utfordringer. Nytenkende, samhandlende, relevant. 

Vika videregående skole er en fremtidsrettet og helt ny skole som ligger sentralt plassert i Oslo. Fordi skolen ligger midt i sentrum, er det veldig enkelt å komme seg til skolen. Plasseringen gjør det også mulig å bruke byens mange ressurser i opplæringen. Bygningen er en flott og ærverdig ramme om både tradisjoner og nytenkning.

Utforskende og elevaktive læringsformer

På Vika videregående skole ønsker vi å utvikle elevenes kunnskap og ferdigheter med et klart blikk mot fremtiden. Samfunnsinnovasjon blir et nøkkelbegrep. Vi tar utgangspunkt i hva forskning sier om god skole.

Gjennom utforskende og elevaktive læringsformer skal du få god kunnskap og kompetanse i fagene dine. Du skal lære å bruke denne kunnskapen i praksis på tvers av fag. Lærerne våre er opptatt at dybdelæring og det faglige innholdet skal settes inn i en relevant og aktuell sammenheng.

Vi ønsker å bryte ned veggene til samfunnet. Derfor blir eksperter fra organisasjoner, næringsliv og høyere utdanning en viktig del av undervisningen.

Aktive endringsagenter

Alle elever på Vika videregående skole vil bli Change Makers; aktive endringsagenter som jobber for bærekraftige, innovative og demokratiske løsninger på forskjellige samfunnsmessige problemstillinger.

Som elev her vil du lære at du er en viktig ressurs for utviklingen av samfunnet. Vika videregående skole bygger undervisningen på kreativitet, empati og samhandling. Vi mener at denne tilnærmingen til læring vil hjelpe deg som elev til å bli best mulig forberedt til høyere utdanning.

Progresjonen i Change Making-programmet går fra et individfokus til å innta et globalt perspektiv. På vg1 er målet at du skal bli kjent med deg selv. Hvem er du, hva er dine verdier? Hvordan får du ut det beste i deg selv? Og hvordan kan du få frem det beste i andre?

Når du kommer til vg2 skal du jobbe med endringer i ditt eget liv som har en positiv effekt på samfunnet rundt deg. Hensikten er å skape bro mellom deg som individ og verden rundt deg. Du vil oppleve at det faktisk er mulig å skape endring!

Det siste året på Vika jobber du konkret med å gjøre en forskjell i samfunnet, enten det er innenfor politikk, miljøengasjement, frivillig arbeid eller sosialt entreprenørskap. Du vil få en attest som bekrefter at du har gjennomført Change Making-programmet, og det blir delt ut priser innenfor ulike kategorier. Ikke minst vil du oppleve verdien av å være en Change Maker - og du vil være godt rustet for å ta neste skritt ut i verden!

Satser på læringsteknologi

På Vika videregående skole skal det satses på læringsteknologi og her finnes alle læringsressursene på nett. Alle elever skal jobbe aktivt med Office 365 som legger til rette for dybdelæring og samhandling med andre – og vi tror dette motiverer elevene. Vi vil benytte oss av apper, video, podcast, samskrivingsverktøy, digitale simuleringer og spill, og ekspertene kan besøke klasserommene våre uansett hvor i verden de befinner seg.

Vika videregående skole deltar også i utprøvingen av et personvernsikkert KI-verktøy, som gir elever og lærere muligheten for utforske dette sammen i opplæringen uten å gå på kompromiss med tryggheten. 

Elevene i sentrum

Elevene er i sentrum for læringen. Du tas med i prosessene rundt valg av innhold og prosjekter. Vurdering er en viktig del av læringsprosessen og hvis vi gjør det riktig vil det ha en positiv effekt på læringsutbyttet. På Vika vgs. er læringsprosessen viktigst. Du får dine første karakterer ved terminslutt første året, men underveis vil du få jevnlige tilbakemeldinger i alle fag. Dessuten må du selv jobbe aktivt med vurdering av deg selv og andre.

Elevråd og revy

Som elev på Vika videregående skole vil du få muligheten til å medvirke og delta aktivt i elevrådet. Dette styrker elevmiljøet på skolen og er en flott og hyggelig arena for å bli kjent med andre elever. Det legges til rette for aktiviteter på tvers av klasser og trinn, både i friminutter og etter skoletid.

I 2024 hadde skolens første revy noen gang premiere. "Nu kör vi" var tittelen revyen, som ble en stor suksess. Elever fra alle tre trinn deltok i arbeidet med revyen både på bak og på scenen. Den fikk mye ros og høstet en 6'er, men best av alt bidro den til å styrke elevmiljøet.