Hovedseksjon

Kreativitet og kritisk tenkning

Kreattivtet_lyspærer

Kritisk tenkning regnes som en av de viktigste ferdighetene i fremtiden. Informasjonsflommen vi daglig blir utsatt for kan være overveldende, og det er derfor viktig at vi øver på å evaluere alle disse inntrykkene. På Vika øves derfor elevene i kritisk tenkning gjennom å jobbe systematisk med retorikk og argumentasjon, ved problemløsningstilnærminger og ved å eksperimentere med ideer i den virkelige verden. 

 

Kreavtivtet er en forutsetning for samfunnets videre utvikling. Elevene utsettes derfor for kreative oppgaver som fordrer kreative og innovative løsninger for å kunne se nye muligheter og tenke utradisjonelt. Kreativiteten blir stimulert ved å stille relevante, utforskende spørsmål og ved å få elevene til å utforske og forfølge nye ideer.