Hovedseksjon

Sosialt entreprenørskap

På Vika videregående skole skal alle elever bli kjent med sosialt entreprenørskap som verdi sett og metodisk tilnærming. Grunnleggende for sosialt entreprenørskap er å utvikle ide til noe konkret som gir verdi for andre. I forbindelse med Corona og nedstegning av skoler har mange ungdommer vært kreative og funnet på ulike løsninger for å hjelpe andre ungdommer faglig eller sosialt. Noen har utviklet online leksehjelp, andre har utviklet sosiale nettverk som vektlegger inkludering av alle. 

På Vika vil du få muligheten for å utvikle dine gode ideer sammen med andre og finne unike løsninger på små eller store problemer. Det er ikke noe du skal gjøre i tillegg til undervisningen, men du vil faktisk lære å jobbe problemsløsende og kreativt i fagene dine. Du vil også lære at du kan gjøre en viktig forskjell og du har makt til å bidra til positive endringer i samfunnet og verden for din og andre fremtid. 

Vi samarbeider med blant andre organisasjonen Ashoka, hvis målsetting er "Everyone a Changemaker". De mener at alle kan være endringsagenter i sitt eget og andres liv, hvis man får redskapene til det. For inspirasjon og mer kunnskap om Changemaking se denne filmen "Stories of Young Changemakers":