Hovedseksjon

Fag på Vg1

I løpet av de første ukene skal du velge fremmedspråk og hvilken variant av matematikk du ønsker: Praktisk eller teoretisk matematikk. Lærerne på skolen vil gi deg god veiledning før du gjør valget ditt. 

Fellesfag

Første året på studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole skal alle ha følgende fag: engelsk, fremmedspråk, geografi, kroppsøving, matematikk, naturfag, norsk og samfunnskunnskap. Alle fag utenom kroppsøving, norsk og fremmedspråk er avsluttende fag i Vg1. Du må likevel fortsette å ha matematikk i Vg2. Alle elever må ha disse fellesfagene uansett om man velger vanlig studiespesialisering eller man vil gå entreprenørskapslinjen. På entreprenørskapslinjen får man i tillegg teaterensemble i Vg1 og har da et programfag mindre i Vg3. 

Forberede Vg2

I løpet av høsten i Vg1 begynner vi å forberede Vg2, der alle elever skal velge sin egen programfagspakke. Lærere, rådgiverne og ledere orienterer grundig om de enkelte fagene som tilbys på skolen. Det endelige valget må du gjøre etter nyttår, men du får god veiledning hele veien i mål.

Spesialisere deg innenfor fag

På Vg2 og Vg3 har du også fellesfag, slik som på Vg1. I tillegg velger du å spesialisere deg innenfor de fagene du er mest interessert i.

Det er to programområder du velger fag fra: