Hovedseksjon

Samarbeid med eksterne aktører

Vi har startet opp samarbeid med ulike parter og vi skal videreutvikle nettverket i samarbeid med ansatte og elever. Blant disse aktørene er andre skoler i Norge og andre land, høyere utdanning, sosiale entreprenører, private bedrifter og organisasjoner som jobber for Change Making. Vi mener dette samarbeidet vil bidra til å forberede elevene på høyere utdanning og utvikle seg som selvstendige, reflekterte og modige samfunnsborgere til det beste for dem selv og andre rundt.

Morgendagen byr på nye muligheter og utfordringer vi enda ikke kjenner omfanget av. Elevene skal trenes på å utvikle smidige tankesett, der de ser muligheter i å prøve og feile. Vår verdensoppfatning og liv forstyrres hver dag av både kriser og nye oppfinnelser som tvinger frem et behov for å tenke nytt. Kritisk tenkning, kreativitet, samhandling, kommunikasjon og medborgerskap skal hjelpe oss til å finne gode løsninger på komplekse problemer allerede fra i dag. På Vika videregående skole vil stimulere kreativiteten og vi trene på å omsette ideer til praksis – fremtiden kaller på handling, og handling krever dybdekunnskap og kompetanse.