Hovedseksjon

Leksekafé

På Vika har vi tro på at læring i høy grad finner sted i samspillet mellom mennesker samtidig som hver enkelt elev må bli bevisst på sine foretrukne læringsstrategier. Du vil få god støtte og hjelp til begge deler på Vika vgs og det vil være ulike tilbud. Leksekafé kan være både hyggelig og motiverende. Du vil møte andre som har lyst å lære mer og dere vil få kvalifisert veiledning innen fag dere har behov for eller ønske om å jobbe med. Du vil få mer informasjon om organiseringen av leksekaféen på skolens nettside og ved skolestart. 

Det blir også organisert kollokviegrupper i fagene og disse gruppene vil støtte hverandre i læringsarbeidet både i før, i og etter timene. Alle elever vil få god veiledning i hvordan man får størst mulig utbytte av dette samarbeid og vil bli fulgt opp underveis.