Hovedseksjon

5.etasje - elevavis

a

Dette skal være et sted hvor elevenes hverdag skal dekkes, samt viktige saker fra både samfunnet og elevmiljøet.

5.etasje er uavhengige fra skolens ledelse, og vi ønsker å sette lys på saker som påvirker vår hverdag.

 

Følg skolens elevavis på: 

https://5etasje.com/