Hovedseksjon

Tverrfaglige prosjektuker

Innovasjonscamp

Ukene er koblet til de overordnede temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Alle fag leverer faglig innhold til disse ukene. Håpet er at elevene ser sammenhengen mellom fagene og at de opplever at de har behov for alle fag for å kunne løse utfordringer i fremtiden.

Her er eksempler fra tverrfaglige uker fra tidligere skoleår:

Uke 43 -  #gåsehud

Elevene vil oppleve hvordan det er å være på flukt, hva fattig/rik-problematikken faktisk betyr for verdenssamfunnet, og de vil bli tatt med på en heldagsutflukt til Huk hvor de vil oppleve hvordan diskriminering arter seg i dagliglivet vårt. Elevene vil videre gjennomføre en Innovasjonscamp hvor de vil få et autentisk oppdrag fra vår eksterne samarbeidspartner Ferd. I løpet av uken skal elevene også arbeide med kunst og følge en filmfestival med filmer "fra sør".

Uke 5 - #katastrofe

Kriser og katastrofer kan ofte lede til endring i samfunnet. Denne tverrfaglige uken vil derfor dreie seg om fremtidshåp og hvordan vi alle kan bidra - teknologisk, politisk eller ut fra et forbrukerperspektiv - til å endre verden. I løpet av uken vil vi få inn ekstern kompetanse til Vika. Forskere fra NMBU, doktorgradsstudenter og stortingspolitikere vil bidra til å utvide elevenes perspektiver knyttet til aktuelle problemstillinger. Elevene skal selv aksjonere en hel dag denne uken- enten ute av bygget eller foran tastaturet med en "skarp penn". Videre skal det produseres 45 podcasts hvor elevene selv er gjester og debattanter i studio. Plogging og klimakrise-filmklubb er to andre begreper som introduseres denne uken. 

Uke 18 - Folkehelse og livsmestring

Denne uken vil elevene få anledning til å bruke det de har lært gjennom hele skoleåret. De skal i dette prosjektet opptre som en nå mer erfaren Change Maker. Lurer du på hvordan denne uken kommer til å se ut. Stikk innom siden her igjen og følg oss ellers på sosiale medier.