Hovedseksjon

Samhandling og kommunikasjon

Samarbeid

Vi setter samarbeid høyt. Eleveen opplever å arbeide i gjensidige og synergiske team av ulik størrelse. Vi organiserer dem i grupper og veileder dem der. De inngår aktivt i alle former for samarbeid og skal oppleve at de kan bidra til fellesskapets beste. 

Vi har stort fokus på kommunikasjon i opplæringen. Elevene trenes i å kommunisere effektivt ved hjelp av ulike metoder og verktøy. Elevene øves i å kommunisere til ulike målgrupper og får hjelp til å forbedre sin kommunikasjon.