Hovedseksjon

Helsestasjon for ungdom

tilbud helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom i Frogner bydel ligger i Drammensveien 60. Den har åpent hver tirsdag fra kl.15.30 – 18.30. Telefon: 99081819. Helsesykepleiere, leger, psykologer og jordmødre arbeider på HFU. De kan hjelpe med fysisk, psykisk og seksuell helse.

Helsestasjon for gutter ligger på Majorstuen i Sørkedalsveien10B. HFG er åpen på onsdager 12.00-19.00. Telefon 23424910.
Mannlige leger, psykologer, fysioterapaut, ruskonsulent og helsesykepleiere arbeider på HFG. TIlbudet er gratis og de har taushetplikt