Hovedseksjon

Læringsteknologi

VRbriller

For å kunne møte en økende digitalisert verden er vi fremtidsrettet i opplæringen. Vi bruker derfor digitale hjelpemidler og ny læringsteknologi i utstrakt grad. Elevene skal kjenne at de opererer i et samfunn i stadig endring ved at vi bruker nye, hensiktsmessige digitale verktøy som støtter oppunder den kunnskapen og de ferdighetene de skal trene på. 

Vi hjelper også elevene til å se mulighetene som finnes i ny læringsteknologi og til bruke teknologien til å omsette ideer til praksis. Elevene vil ikke møte fysiske lærebøker, men et stort utvalg av andre digitale ressurser de skal utforske.