Hovedseksjon

Visma InSchool

Visma InSchool erstatter tidligere systemer for oversikt over elevens halvårsvurderinger, standpunktkarakterer, fravær og anmerkninger, i tillegg til eventuelle varsler om fare for nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel og manglende karaktergrunnlag i fag. Elever over 18 år bestemmer selv hva du som foresatt skal ha tilgang til i systemet. 

VIS erstatter ikke skolens læringsplattformer – som Its Learning, Teams eller OneNote.  

Dette får du tilgang til 

I Visma InSchool får du tilgang til varsler og meldinger som er sendt til deg fra skolen. Du kan som foresatt endre eget telefonnummer og e-postadresse. Din boligadresse hentes fra folkeregisteret.  

I Visma InSchool får du oversikt over: 

  • egne barns personalia 
  • dine registrerte kontaktopplysninger 
  • timeplaner 
  • læreplaner  
  • historikk (fravær i antall dager/timer, halvårsvurderinger, standpunktkarakterer)
  • varselbrev (under menypunktet kommunikasjon – varselbrev)

Slik logger du på 

Du logger deg inn i Skoleplattform Oslo øverst på skolens nettside ved hjelp av ID-porten (samme pålogging som for eksempel i nettbank).  

Instruksjonsvideoer for foresatte 

Se denne instruksjonsvideoen for å få mer informasjon om hvordan Visma inSchool fungerer: 

Ta kontakt med skolen din hvis du lurer på noe.