Hovedseksjon

Skaperverksted

bilde til skaperverksted-siden

«Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.» (Utdanningsdirektoratet, 2020, Overordnet del)

Kreativitet handler ikke nødvendigvis bare om å kunne tegne pent, men også om det å kunne tenke nytt - og noen ganger utradisjonelt. Elevene på Vika skal få muligheten til å trene på nettopp dette. For at vi skal kunne utvikle fremtidens innovatører og fremtidige problemløsere må vi utfordre elevenes kreativitet i møte med komplekse problemstillinger.

imagepez1.png

Redesign av gamle klesplagg, av Albert Neziri

I undervisningssammenheng skal skaperverkstedet være en utradisjonell læringsarena med moderne tilnærminger til læring. Bestående av ulike teknologiske redskaper - deriblant 3D-printere, podcast-studio og programvare som gir elevene en sømløs interaksjon i læringsprosessen. Dette åpner for at elevene kan være kreative, innovative, uavhengige og ikke minst teknologisk kompetente.

Skaperverkstedet er en moderne læringsarena med fasiliteter som skal tilrettelegge for kreativ utforskning, prosess-orientert læring og praktisk problemløsning. Skaperverkstedet er en viktig del av alle fagene på skolen.

Gjennom skaperglede, engasjement og utforskertrang skal det utvikles evner som beriker samfunnet og elevene personlig.

Bilde3.jpg

Skaperverkstedet blir drevet av pedagogiske ressurspersoner som har god erfaring med både utstyr og undervisning med didaktiske tilnærminger til skolefagene.

 MicrosoftTeams-image (22).png

Albert Neziri lærer på skaperverkstedet.