Skaperverksted

Makerspace, Oslo Met

Alle er kreative, men mange vet det kanskje ikke. Kreativitet handler om å trene på å tenke nytt og noen ganger utradisjonelt. Det får du behov for i fremtiden og det skal alle elever på Vika trene på. Du har behov for å utfordre kreativiteten når du skal løse komplekse problemer. Å trene på kreativitet kan derfor handle om å tenke kreativt rundt ulike løsninger og samtidig kan det være aktuelt å trene på å produsere noe fysisk. Se bare på hvordan AKA og Gargari jobbet med å utvikle skolesekken til Vika for å fortelle hvem vi er. Kanskje du har lyst å produsere noe for å svare på en oppgave i et fag. 

Skaperverkstedet skal gi elevene muligheten for å trene på sin kreativitet samtidig som det kan være både hyggelig og morsomt å engasjere seg i slike prosesser, når man bruker mye tid på å lese og skrive i ulike fag. Skaperverkstedet vil være tilgjengelig i noen store friminutt. 

Skaperverkstedet kommer blant annet til å inneholde 3D-printer, verktøy, digital broderimaskin og symaskin. I tillegg selvfølgelig materialer til å benytte i produksjonen i ulike prosjekter. Verkstedet vil bli videreutviklet med innspill fra elever og lærere. 

Skaperverkstedet vil bli drevet av ressurspersoner som har god innsikt i bruken av de ulike verkstøyene.