Hovedseksjon

Våre overordnede mål

Elever som jobber med PC

Vika videregående skole sine mål:

  • Elever og ansatte utforsker Changemaking som verdisett og metodisk tilnærming. Elevene tenker kritisk, tar ledelsen og er aktive agenter i eget og andres liv. 
  • Elevene utvikler lærelyst, mestringstro og utholdenhet gjennom å møte utfordringer som gjør dem godt forberedt på livet etter videregående.
  • Elevene utvikler toleranse og medmenneskelighet i samhandling med andre. De er robuste og heier hverandre frem. Elevene tar aktiv del i beslutninger gjennom et sterkt elevdemokrati.
  • Elevene utvikler solid fagligkunnskap og kompetanse og dermed et godt grunnlag for videre utdanning.