Hovedseksjon

En annerledes skoledag som gjorde inntrykk

en gruppe mennesker som sitter i et rom

Vika-elevene fikk hatt gode samtaler med jevnaldrende fra alle verdenshjørner, deriblant: Palestina, Egypt, Kina, India, Grønland/Danmark og Colombia. Opplegget var spennende og relevant med innhold som fokuserte på menneskerettigheter, Palestina, ytringsfrihet og kvinners rettigheter. Dialog og samhandling er nøkkelen til mange av utfordringene verden står overfor i dag. Selv om vi ikke fikk løst verdensproblemer denne skoledagen, gjorde samtalene dypt inntrykk på både lærer og elever, og hjalp med å minne oss på det videre arbeidet vi står overfor som en del av verdenssamfunnet.