Fagvalg

fagvalg vg2

Kjære elever og foresatte.
Vi har nå gått gjennom prøvevalget fra før jul, og satt sammen en blokkstruktur basert på dette. Det har vært veldig spennende å følge fagønskene deres, og se hvordan dere er med på å forme Vika. Blokkstrukturen ligger som vedlegg til meldingen, og er også publisert i Teams under Generelt i Elevteamet. Som tidligere informert er det noen fag som ikke ble med til det endelige fagvalget i dette blokkvalget.

Fagvalget blir gjennomført i klassens time i Uke 3, men det vil være mulig å gjøre endringer ut uken. Fagvalget blir gjennomført i Visma inSchool på samme måte som sist.

Fagene er nå fordelt i grupper, kalt blokker. Dere skal velge ett fag per blokk, sammen med ett reserveønske, og vil kun få innvilget ett fag i blokken. Dere skal igjen velge programområde før dere går inn på fagene, og fagene dere velger må kunne bidra til fordypning innenfor valgt programområde. Dette betyr at hvis du velger Språk, samfunnsfag og økonomi må du ha minst to fag fra SSØ du tenker å fortsette med over to år, og velger du Realfag må du ha minst to fag fra REA du ønsker å fortsette med over to år.

Bilde til fagvalg-siden.png

Forkortelser i skjemaet:
R1: Matematikk R1
S1: Matematikk S1
Sosiologi: Sosiologi og Sosialantropologi
Ma.Le: Markedsføring og Ledelse 1
Samf.Øk: Samfunnsøkonomi 1
Entrepenørskap: Entrepenørskap og Bedriftsutvikling 1
Entrepenørskap (GR): Som over, men obligatorisk fag for Grunderklassen i D blokken.
Medie og Inf: Medie- og Informasjonskunnskap 1
Info.Tek: Informasjonsteknologi 1
His.Fil.: Historie og Filosofi 1

Du må ha matematikk i VG2. Dette gjør du ved å velge R1/S1 i blokk A, eller 2P i enten Blokk A, B, C eller D. Dere skal altså velge 3 programfag i tillegg til matematikken.
Hva hvis fagene er fulle:
Vi ønsker så langt det er mulig å imøtekomme flest elevers ønsker, men det kan oppstå situasjoner der fagene blir fulle. I disse tilfellene vil elever som har valgt fag innenfor eget programområde (REA eller SSØ) bli prioritert til første ønske. Dette er for å sikre fordypning for elever innenfor gitt programområde.
Det er noen programfag (Rettslære og samfunnsøkonomi) det er mulig å velge i flere blokker. Dere kan ikke ha to av samme programfag, og må derfor passe på at dere ikke setter det samme faget opp to ganger.

Vi minner også om å ta kontakt med rådgiver Stian Hansen rundt karriereveiledning og studieleder Torgrim Talleraas om mulige fagkombinasjoner og lignende. Vi ønsker alle ett godt fagvalg!