Hovedseksjon

Folkehelse og livsmestring

Vika VGS på besøk hos NMBU

Vi hadde skoleårets siste hel-tverrfaglige uke, og elevene på Vika lærte gjennom å oppleve produsere og anvende. Under perioden "Folkehelse og livsmestring" har elevene arbeidet med dette tverrfaglige temaet i alle fag. Fredag vil deler av det de har lært i fagene, ferdighetene de har opparbeidet seg denne perioden, samt hvordan de har har tilnærmet seg læring, bli presentert for halv klasse. På denne måten håper vi elevene vil kunne se hvordan de ulike elementene henger sammen.

Mandag var satt av til kick-off. Denne dagen fikk elevene utdelt et ukesoppdrag som de arbeidet med i løpet av uken. De hadde fokus på fysisk helse i kroppsøvingstimene, og de møtte fagpersoner som daglig arbeider med psykisk helse. Per Arthur pratet med elevene om seksuell helse, mens Jonas vil ga elevene verktøy til å håndtere utfordringer knyttet til egen psykiske helse.

Tirsdag lærte elevene, gjennom arbeid med case, å håndtere personlig økonomi; hva de må tenke på når du skal flytte for deg selv; hvordan sette opp et budsjett, hvordan få lån i banken, hva er skattbar inntekt osv.

Onsdag var det aktivitetsdag. Forskning viser at læring i høy grad skjer utenfor klasserommets fire vegger, og gjerne når vi besøker andre institusjoner eller er fysisk aktive. Elevene har fått velge mellom tre ulike aktiviteter: besøk til NMBU m/opplegg knyttet til bioteknologi, Spartans (typ Kompani Lauritzen) og by-rebus.

Torsdag undersøkte elevene forholdet mellom kosthold og helse. De fikk frokost av oss, etterfulgt av blodsukkermålinger. Senere på dagen gjennomførte de et førstehjelpskurs, før de fikk tid til å ferdigstille sin presentasjon til fredagen.

Fredag ble klassene delt i to. Halve klassen var på skolen før lunsj og halve etter lunsj. De presenterte sine planer og fikk i løpet av den dagen også få mulighet til å prøve seg på street art.

Alle fag vil leverte faglig innhold denne uken. Håpet er, som vi har presisert før, at elevene ser sammenhengen mellom fagene og at de opplever at de har behov for alle fag om de skal kunne bidra til endring i fremtiden.

Minner også om at du kan følge Vika videregående på Instagram: https://www.instagram.com/vikavgs/ for oppdateringer om alle de morsomme aktivitetene som foregår på skolen.