Hovedseksjon

Velkommen til høstens foreldremøter!

Inngang til auditoriet

Vg1: Tirsdag 14.november

kl. 17.00 for klassene 1STA, 1STB OG 1STC

kl. 18:30 for klassene 1STD, 1STE, 1STF OG 1STG

Vg2: Tirsdag 7.november klokken 18.00.
Info om fagvalg, eksamen og skolemiljø