Hovedseksjon

Tett på fredsprisen

a

Elevene fikk være med på å lage en kort film sammen med Nobels Fredssenter, og fikk intervjue Berit Reiss-Andersen om årets vinner, tematikken og begrunnelsen til komiteen