#gåsehud

Handelsspill introduksjon

De første tre dagene denne uken har elevene deltatt i ulike aktiviteter knyttet læreplanmål i alle fag og overordnet del av læreplanen. Elevene har fått simulere og  oppleve hvordan det er å være på flukt og de vært med på en heldagsutflukt til Huk hvor de vil oppleve hvordan diskriminering tar seg ut i dagliglivet vårt.

De har også fått jobbe med hva fattig/rik-problematikken faktisk betyr for verdenssamfunnet gjennom et rollespill. Handelsspillet skapte engasjement blant elevene, som var tildelt ulike land og roller. Alle måtte bidra for å øke produktiviteten, men ikke de samme forutsetningene som utgangspunkt. Underveis i programmet skulle alle land delta i et FN-toppmøte. 

Vi gleder oss til morgendagens Innovasjonscamp, der elevene vil få et autentisk oppdrag fra en ekstern samarbeidspartner som skal løses i grupper på skolen i løpet av dagen.