Viktig informasjon om PC-kontrakt

PC

Vi har dessverre tekniske utfordringer som gjør det umulig å få sendt ut PC-kontrakter på e-post. Disse vil i steden bli skrevet ut på papir og delt ut av kontaktlærer mandag 16. august. Elevene vil få PC å jobbe med på skolen inntil kontrakten er underskrevet og levert.