Hovedseksjon

Kriser, katastrofer og fremtidshåp

Vikapod

Klimakrisen kan for mange virke helt umulig å løse og det er fort gjort å tenke at man ikke kan gjøre en forskjell. Vi ønsket å utfordre dette perspektivet, og elevene ved Vika har derfor i 10 uker arbeidet med det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling". Vi tok utgangspunkt i klimakrisen og miljøkatastrofer og i hvordan det står til med naturen og planeten vår. Etter å ha fordypet oss i årsaker og faktiske forhold, har den siste uken dreiet seg om fremtidshåp.

Denne uken har elevene derfor sett på hvordan vi alle kan bidra til å endre verden gjennom teknologiske løsninger, politiske initiativ og gjennom å endre forbrukeratferd. I løpet av uken har vi hatt besøk av forskere fra NMBU, doktorgradsstudenter, Klimapilotene og stortingspolitikere som Mathilde Tybring-Gjedde og Ingrid Fiskaa. I tillegg har Dag Olav Hessen bidratt i skolens podcast.

Elevene har planlagt og gjennomført egne aksjoner, produsert tilsammen 45 podcasts, ryddet byen i form av "Plogging" og drøftet budskapet i "Dont´t look up". De har også utforsket mulighetene som finnes i å fremme sitt budskap ved hjelp av estetiske uttrykk - som ved bruk av photoshop i reklame eller merch laget med 3D-printere.

Hør et eksempel på elevenes perspektiver her:

https://open.spotify.com/show/42fzoNymKokVe75h18bD5x