Hovedseksjon

Kropp er topp

en skjerm med en gruppe mennesker på

Trinnet jobbet tett i samarbeid med Nasjonalmuseet – som påtok seg rollen som elevenes arbeidsgiver i perioden. Elevene på trinnet hadde også opplegg på skolen om pornografi og LHBTQI+ med undervisning og refleksjon, og lærte mer om identitet, normer og seksualitet.

Elevene fikk en omvisning i renessansekunst på Nasjonalmuseet, med spesiell oppmerksomhet på menneskekroppen i kunsten. Elevene jobbet i team på tre personer. Hvert team valgte seg ett maleri som de skulle utforske i lys av litterære verker fra renessansen og moderne tid. Teamene skrev så hvert sitt essay om kunstverkets relevans for mennesker i dag. Med essayet som inspirasjonskilde laget teamene en informasjonsfilm om verket, for å vise hvordan man som publikum kan gjenkjenne renessansekunst og koble den til litteraturen. Teamene konkurrerte seg imellom om å få sin film publisert på Nasjonalmuseets YouTube-kanal.

Elevene laget også en digital bildeserie i 8 scener med bilder og tekst, med utgangspunkt i andre menneskers forutsetninger. I storyboardet ble det laget plastelinafigurer som ble bragt til digitalt liv. Bildeseriene ble en del av skolens utstilling på Nasjonalmuseet under avslutningen av perioden.

Akttegning var også på programmet for elevene. De fikk prøve seg som kunstnere, hvor de tegnet og portretterte en naken aktmodell. Her var det søkelys på å formidle kropp og posisjon gjennom omriss og skygger.

Prosjektet og perioden ble avsluttet med en storstilt galla på Nasjonalmuseet, hvor en profesjonell fagjury kåret vinnerbidraget blant de produserte filmene.