Hovedseksjon

Foresattmøte 5. mai

Inngang til auditoriet

Møtet er et temamøte om ungdomstid, inkluderende fellesskap og skolemiljø. Det blir et foredrag om ungdomstiden og hva ungdommene trenger fra sine foreldre v/ psykolog Lars Halse Kneppe. Han jobber med ungdommer i Oslo og har blant annet skrevet boken "Sykt flink". Videre blir det et foredrag av mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren. Hun vil snakke om fellesskapet, behovet for å høre til og vil gi tips til hvordan man kan engasjere seg i skolehverdagen til ungdommene og snakke med ungdommene hjemme. 

Av hensyn til den praktiske organisering ber vi om at dere fyller inn påmeldingsskjemaet herunder.
Fristen for tilbakemelding er mandag 2. mai.

PÅMELDINGSSKJEMA