Hovedseksjon

Ny elev ved Vika VGS fra høsten 2022?

Rektor Stine Jeppesen

Vi gleder oss enormt til å møte deg første skoledag, mandag 22. august, kl. 10. Vika blir rammen om læringen din de neste tre årene og vi skal strekke oss langt for å støtte deg i din utvikling og læring.  

På Vika jobber vi elevaktivt og utforskende. Du skal oppleve mestring og motivasjon, og du skal oppleve at opplæringen er relevant. Skolen er en del av samfunnet og vi ser frem til å trekke inn aktører fra samfunnet rundt oss i opplæringen. Du skal få delta i små og store prosjekter som vil bidra til læringen din i og på tvers av fag. Du skal være en del av ett aktivt og involvert elevdemokrati, der du og dine medelever skal oppleve å bli hørt og respektert. 

Tiden på videregående er en viktig periode i livet ditt. I løpet av de neste tre årene vil du oppleve en personlig utvikling som er grunnleggende og viktig for resten av livet ditt. Du vil i stadig større grad ta egne valg og delta aktivt i beslutninger som påvirker deg og læringen din. I møte med nåtidens og fremtidens problemstillinger skal du få muligheten til å tenke nytt og utforske nye løsninger på kjente og ukjente problemer Vi gleder oss til å støtte deg i utviklingen på veien mot voksenlivet.  

I dette brevet finner du informasjon om valg av fag, som det er viktig du allerede nå setter deg godt inn i. Dette er for å sikre at du kommer godt i gang med skoleåret. Du skal velge språk og matematikkvariant, og så skal du ta stilling til om du søker opptak på skolens spesielle tilbud, forsering av programfaget
Entreprenørskap fra Vg1 (normalt et fag man kan velge fra Vg2). Les mer om Entreprenørskap samt språk- og matematikkvariant i brevet til høyre på denne siden.

Alle elever på Vika skal få utforske hvordan man blir morgendagens Change Maker og vi gleder oss til å bli med deg på reisen! 

En varm hilsen fra
Stine Jeppesen, rektor

Velkomstbrev til nye elever ved Vika - høsten 2022