Hovedseksjon

Nye medlemmer i Vika Spartans

a

Spartans er et initiativ med mål om å

1) øke samholdet mellom elevenepå skolen

2) bygge opp evnen til utholdenhethos enkeltelever

3) gi elevene mestring i møte med utfordrende situasjoner

4) gi elevene øving i å spille på lag med andre og å spille hverandre gode.

Oppsummert blir det: Samhold, mestring, utholdenhet og samarbeid. Dette er helt i tråd med skolens profil som change-maker skole. Hvis man skal ut for å endre verden, hjelpe andre eller gjøre endringer i eget liv, er dette helt essensielle ferdigheter. Disse målene skal nås ved at elever gjennomgår en fysisk og psykisk utfordrende øvelse hvor demå samarbeide og spille hverandre gode for å komme igjennom. Opplegget lages og gjennomføres av lærere ved skolen. Deltakelse er helt frivillig og hvem som helst som er elev ved skolen kan delta.