Innovasjonscamp og #gåsehud

Feel

Elevene fikk oppleve hvordan det er å være på flukt, hva fattig/rik-problematikken faktisk betyr for verdenssamfunnet, og de ble tatt med på en heldagsutflukt til Huk hvor de fikk oppleve hvordan diskriminering arter seg i dagliglivet vårt. Torsdagen deltok elevene på Innovasjonscamp. Her fikk de et  autentisk oppdrag fra en ekstern samarbeidspartner som ble løst i grupper på skolen. Fredag produserte elevene kunst og fulgte en filmfestival med filmer "fra sør".

Alle fag leverte faglig innhold denne uken - håpet var at elevene ser sammenhengen mellom fagene og at de opplever at de trenger alle fag for å kunne løse utfordringer i fremtiden.