Hovedseksjon

Viktig informasjon til nye elever

Vika VGS

Det er blitt sendt ut et viktig brev og kobling til et skjema der dere kan melde dere opp til forsering av entrepenørskap, valg av matematikk og fremmedspråk. Husk derfor å sjekke e-posten du oppga i VIGO, inkludert spamfilteret.  

Frist for å svare på dette skjemaet er tirsdag 15.august klokken 17.00.

Dersom du ikke svarer på skjemaet vil vi bruke informasjonen fra vigo. 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere alle.