Hovedseksjon

Viktig informasjon til nye VG1 elever

Pære

Det er blitt sendt ut et viktig brev om oppmelding til entrepenørskap, valg av matematikk og fremmedspråk. 

Frist for å svare på dette skjemaet er onsdag 17.august klokken 12.00.

Dersom du ikke svarer på skjemaet vil informasjonen fra vigo bli brukt. 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere alle.

Velkomstbrev til nye elever ved Vika – høsten 2022